เตรียมพร้อมรับใช้สไตล์พระเยซู

วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1849 ฮัดสัน เทเลอร์ (Hudson Taylor)  ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าถึงเวลาที่ท่านต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อจะไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศจีน     นับตั้งแต่วันนั้น ท่านเปลี่ยนฟูกนอนอันอ่อนนุ่มมาเป็นเสื่อแข็ง  ออกไปแจกใบปลิวเพื่อประกาศพระกิตติคุณและจัดการประชุมขึ้นในบ้านหลายครั้ง   ศึกษาภาษาจีนจากพระธรรมลูกาฉบับภาษาจีนกลาง  ยืมหนังสือเกี่ยวกับประเทศจีนมาเพื่อศึกษา  ตลอดจนศึกษาภาษากรีก ฮีบรู และละติน

ต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1851       ท่านจากบ้านเกิดอันแสนสงบที่หมู่บ้านบาร์นสลีย์  เมืองยอร์กเชียร์ ประเทศอังกฤษ  ไปอาศัยที่เมืองฮัลล์ ในแถบเดรนท์ไซด์  ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ยากไร้และตกอยู่ในสภาพอันน่าหดหู่เพื่อฝึกปฏิเสธความต้องการของตนเองและรับใช้ผู้อื่นในงานแพทย์มิชชันนารี    ท่านใช้เวลาว่างจากการทำงานไปรักษาผู้ป่วยข้างถนนที่เต็มไปด้วยคนยากไร้     ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน  ณ ที่นั่น ท่านฝึกตนเองให้เชื่อวางใจในการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้า

ครั้งหนึ่งขณะที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ยากไร้และหิวโหย   ในเวลานั้นท่านมีเพียงเหรียญเงินสุดท้ายเพียงเหรียญเดียว     ท่านบอกกับตนเองว่า “ฉันเล่าให้คนอื่นฟังเรื่องพระบิดาในสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตา   แต่ตัวฉันเองกลับไม่เตรียมตัวให้พร้อมที่จะไว้วางใจพระองค์ในยามที่ไม่มีเงิน  เมื่อท่านจึงมอบเหรียญเงินสุดท้ายแก่ผู้ป่วยคนนั้น    วันต่อมา  ท่านได้รับซองจดหมายที่ภายในบรรจุเหรียญทองที่มีค่าสิบเท่าของเหรียญเงินที่ท่านให้คนยากจนไป  ท่านพูดติดตลกว่า “ ผมลงทุนฝากในธนาคารของพระเจ้าเพียงสิบสองชั่วโมง แล้วผมก็ได้รับดอกเบี้ยที่สูงมาก ประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้ท่านมั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงประทานการดูแลมายังชีวิตของท่านอย่างอัศจรรย์    และทำให้ท่านพร้อมแล้วที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในรับใช้ที่ประเทศจีน

ต่อมา ในฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ.1852  ท่านเดินทางมายังกรุงลอนดอน เพื่อฝึกหัดวิชาชีพแพทย์เพิ่มเติมจนสำเร็จ    เมื่อวันที่ 19 กันยายน ค.ศ.1853 ท่านออกเดินทางไปยังประเทศจีนทางเรือ  และไปถึงเมืองเซียงไฮ้ ในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.1854   ขณะนั้น ท่านมีอายุ 21 ปี 10 เดือน  หลังจากนั้น ตลอดระยะเวลา 51 ปีที่รับใช้ในประเทศจีน   ท่านได้ก่อตั้งศูนย์พันธกิจ 20 แห่งและมีมิชชันนารี 849 คน  ฝึกอบรมผู้รับใช้ชาวจีนประมาณ 700 คน  จัดหาทุน 4 ล้านดอลลาร์ด้วยความเชื่อ  และพัฒนาคริสตจักรในประเทศจีนที่มีผู้เชื่อจำนวน 125,000 คน  มีผู้กล่าวว่า ท่านได้ให้บัพติศมาในน้ำแก่ผู้เชื่อราว 50,000 คน และนำคนอย่างน้อย 35,000 คนกลับใจด้วยตัวท่านเอง

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความสำเร็จอันงดงามแห่งการรับใช้ของท่านเป็นผลเนื่องมาจากช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งคือ ช่วงเวลาแห่งการเตรียมชีวิต  โดยเฉพาะระหว่างปี ค.ศ. 1849-1853   ที่ท่านเตรียมตนเองราวสี่ปีในด้านความรู้ทางการแพทย์ ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของชาวจีน   ความชำนาญในการศึกษาพระคัมภีร์   ทักษะในการรับใช้พระเจ้าด้วยการปฏิบัติจริง   การเติบโตฝ่ายวิญญาณและการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ  ตลอดจนการฝึกฝนตนเองทางกายภาพให้พร้อมเผชิญต่อสภาพยากลำบาก  เพราะการรับใช้ในดินแดนแห่งประเทศจีนอันไกลโพ้นและเสี่ยงภัยนั้น   ท่านต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้น    ในช่วงเวลาแห่งการเตรียมชีวิตนั้นเอง           ท่านเรียนรู้ที่จะมั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงตอบคำอธิษฐานและเคลื่อนใจมนุษย์   จึงทำให้ท่านพร้อมแล้วที่จะเดินทางไปยังประเทศจีน

ตัวอย่างชีวิตของฮัดสัน เทเลอร์ชี้ให้เห็นว่าการเตรียมชีวิตให้พร้อมเป็นขั้นตอนที่จำเป็นยิ่งในการรับใช้อย่างเกิดผล     ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างดีเสมอ   และสิ่งนี้คือหลักการสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกัน   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องรับผิดชอบในการทำบางสิ่งที่สำคัญยิ่งต้องเตรียมพร้อมให้มากขึ้น  เหมือนดังนักศึกษาแพทย์กว่าจะจบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตซึ่งใช้ระยะเวลา 6 ปี  เพื่อเป็นแพทย์ผู้สามารถดูแลรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยได้นั้นจะต้องผ่านการศึกษาวิชาการแพทย์และฝึกหัดทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและการปฏิบัติงานด้านคลินิกก่อน   โดยนักศึกษาแพทย์จะฝึกปฎิบัติทำหน้าที่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน   และต้องสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   ตลอดจนการประเมินความรู้รวบยอดของสถาบันเพื่อรับปริญญาบัตร   เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

หากแพทย์ซึ่งเป็นผู้เยียวยาความเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายยังต้องรับการฝึกฝนอบรมให้มีความเชี่ยวชาญในการรักษา      เราทั้งหลายที่เป็น คริสเตียนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงมอบหมายให้มีส่วนเยียวยาผู้เจ็บป่วยฝ่าย      จิตวิญญาณควรยิ่งต้องรับการฝึกฝนเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนทั้งหลายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ไม่มีผู้ใดประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากการเตรียมพร้อม!  หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการอาชีพก็ควรหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองในทักษะด้านต่างๆ อยู่เสมอ   ดังนั้น หากคุณต้องการรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลก็ต้องเตรียมตนเองอย่างดี

เป็นไปได้หรือไม่ว่า   คริสเตียนบางคนตั้งใจรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่แต่ไม่เกิดผลมากนักเพราะขาดการเตรียมพร้อม         อยากเป็นผู้สอนพระวจนะที่ดี  แต่ไม่ได้เตรียมตัวด้านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ     อยากจะเป็นนักดนตรีเพื่อนมัสการพระเจ้า   แต่ไม่ได้จัดเวลาฝึกฝนหรือไปอบรมทักษะเพิ่มเติม   ถ้าเป็นเช่นนี้  จำเป็นต้องกลับมาทบทวนและวางแผนชีวิตใหม่   คริสตจักรและองค์กรคริสเตียนต่างๆ  จำเป็นที่ต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีเช่นกัน   ผู้รับใช้บางท่านอยากจะเห็นคริสตจักรเจริญเติบโตแต่ไม่ได้ให้น้ำหนักในการสร้างสาวก   อยากจะเห็นคนจำนวนมากได้รับพระคุณความรอด  แต่ไม่ได้ส่งเสริมบรรยากาศการประกาศในคริสตจักร    หากองค์กรใดขาดระบบที่ดีในการเตรียมบุคลากรหรือความพร้อมด้านต่างๆ   งานรับใช้นั้นก็ไม่สามารถเกิดผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

การรับใช้สไตล์พระเยซูจึงต้องเริ่มต้นที่การเตรียมพร้อมเพื่อการรับใช้   ชีวิตและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มล้วนให้ความเข้าใจแก่เราว่าพระองค์ทรงเตรียมพร้อมเมื่อเสด็จมาในโลกนี้เพื่อกระทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ     และพระองค์ทรงคาดหวังให้เราเตรียมพร้อมเพื่อการกระทำพระประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จเช่นเดียวกัน

แหล่งที่มา: รังสรรค์ สุกันทา และ สุปรียา สุกันทา.(2010)  รับใช้สไตล์พระเยซู. กรุงเทพฯ : ครีเอชั่นบุ๊คแอนด์มีเดียพับลิชชิ่ง

Advertisements

เกี่ยวกับ creationpublishing

ครีเอชั่นบุ๊คแอนด์มีเดียพับลิชชิ่ง (Creation Book and Media Publishing)
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การรับใช้ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s